Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile İş birliği Toplantısı

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile İş birliği Toplantısı

Ülkemiz yenilikçiliğe dayalı bir ekonomik kalkınma modeline geçiş sürecindedir. Yenilikçiliğin temelini ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri oluşturmaktadır. Teknoparkımız, bu faaliyetlere destek olmak, girişimcilerin doğacağı, gelişeceği bir iklim oluşturmak için kurulmuştur. Kurumumuzun öncelikli hedefi öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden girişimci çıkarmak ve yenilikçi alanlarda araştırmalara ev sahipliği yapmaktır. Ayrıca il bazında işini büyütmek isteyen KOBİ ve sanayicilerimize rehber olarak onların ar-ge ye dayalı iş geliştirmeleri ve katma değeri yüksek ürün üretmeleri için yardım etmektedir. Bu kapsamda

üzerinde çalışıtığımız projeler ve iş birlikleri alanları konusunda Mühendislik Fakültesi Yönetim ve Bölüm başkanları ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda akademik danışmanlık portalı, Mühendislik Fakültesi öğrencilerin bitirme tezlerinin bir yarışma kapsamında desteklenmesi ve ödüllendirilmesi için ‘KKU_Girişimci Genç Yarışması’nın gerçekleştirilmesi amacıyla yol haritası üzerinde fikir-alış verişinde bulunuldu. Türkiye’de bir ilk olacak Akademik Danışmanlık portalı ve bitirme tezlerinin bir ar-ge projesine çevrilmesi ve genç girişimci çıkartılması, Üniversitemize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yarışmaya Kırıkkale Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi üzerinde destek olan Üniversite Üst Yönetimine teşekkür ediyoruz.