KIRIKKALE TEKNOPARK İLE BİRLİKTE KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

KIRIKKALE TEKNOPARK İLE BİRLİKTE KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalının tanıtım toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü,  Kırıkkale Üniversitesi KÜSİP Koordinatörlüğü ve Kırıkkale Teknopark işbirliğiyle 17 Nisan 2018 tarihinde Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen KÜSİP portalı ile kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında ortak işbirliği ve etkileşiminin sağlanacağı sanal bir platform hazırlanarak, paydaşlarının tek bir nokta üzerinden, Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Kırıkkale Valiliği, Kırıkkale Üniversitesi himayelerinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP Portalı yetkilileri, yaptıkları sunumlarla üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve işbirliği programlarıyla ortaya çıkan nihai ürünlerin kolay ticarileştirilmesi amacıyla akademisyen, sanayici ve Teknopark firmalarının KÜSİP portalına üye olmalarının teşvik edilmesinin yanısıra kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekildi.

Yatırımcılara yönelik kamu ve üniversiteden temsilcilerin katılacağı heyet ile sanayicilerin ziyaret edilmesi ve bilgilendirilmesi çalışmalarının yoğunlaştırılmasının yanı sıra kamu, üniversite ve sanayi işbirliği için somut çıktılar elde edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kırıkkale Üniversitesi kampus alanında kurulan Kırıkkale Teknopark’ın da tanıtımının yapıldığı toplantıda Bölgedeki araştırma-geliştirme ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine Kırıkkale ve çevresi illerindeki bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve sanayicilerin katkısının beklendiği kaydedildi.

Ayrıca, Kırıkkale Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel akademik çalışmalar ile öğrencilere ait bitirme tezlerinin Kırıkkale Teknopark bünyesine kazandırılarak araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucu ekonomiye kazandırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesine dikkat çekildi.