Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer VARIŞLI amaç ve planlarını anlattı

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer VARIŞLI amaç ve planlarını anlattı

Ülkemiz yenilikçiliğe dayalı bir ekonomik kalkınma modeline geçiş sürecindedir. Yenilikçiliğin temelini ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri oluşturmaktadır. Teknoparkımız, bu faaliyetlere öncülük etmek, girişimcilerin doğacağı, gelişeceği bir iklim oluşturmak için kurulmuştur. Faaliyetlerine kısa süre önce başlasa da, %90’ın üzerinde doluluk oranı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kurumuzun yeni hedefi öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden girişimci çıkarmak ve yenilikçi alanlarda araştırmalara ev sahipliği yapmaktır. Ayrıca il bazında işini büyütmek isteyen kobi ve sanayicilerimize rehber olarak onların ar-ge ye dayalı iş geliştirmeleri ve katmadeğeri yüksek ürün üretmeleri için yardım etmektedir. Bu amaçla aşağıdaki eylem planı hazırlanmıştır.

  1. Altyapıyı Geliştirmek
  2. Mevcut binamız daha çok ofis şeklinde olup ür-ge için uygun değildir. Farklı alanlar (Sağlık, Mühendislik, Savunma Sanayi…) prototip üretmek için özelleşmiş yapıların inşaası.
  3. Üniversiteme bağlı bir şirket kurarak ar-ge ve danışmanlık hizmetlerinde daha etkin hizmet yürütmek.

 

  1. Kuluçka Merkezi ve Tanıtım
  2. Üniversite bünyesinde yer alan araştırma ve prototip ürün geliştirmeye yönelik altyapı yeterliliklerinin tespiti
  3. Aktif olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde rol alan ve alma potansiyeli olan akademik personelin tespiti, bilgilendirilmesi, yeterlilikleri konusunda veri tabanı oluşturulması ve hedef fimalara yönelik özel seçenek sunmak.
  4. Gelişime açık, girişken olma potansiyelleri yüksek olan 103 öğrenci topluluğu öğrencilere Teknoparkta tanıtım etkinlikleri düzenleyerek kurumumuzu tanıtmak ve iş fikri olan öğrencileri kuluçka merkezlerine hazırlamak.
  5. Mezun olma sürecine giren öğrencileri birim yöneticileri işbirliğinde kurumumuzda etkinlikleri düzenleyerek kurumumuzu tanıtmak ve iş fikri olan öğrencileri kuluçka merkezlerine hazırlamak.
  6. Sektör Analizi

Muhtemel aday kuruluşları olan;

KOBİ ve Organize Sanayi Bölgelerini ziyaretlerde bulunarak, TGB hakkında bilgi vermek, gelişime ve işbirliğine açık firmaların tespit edilerek ortak proje geliştirilmesi, TeknoPark bünyesinde yer almaları için tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

  1. Proje

KOSGEB, Ahiler Ajansı ve KOP gibi kuruluşlar ile yakın işbirliğini geliştirmek. Bünyemizde olan firmaların bu kuruluşlara proje vermesi için yönlendirmek. Tanıtıcı etkinlikler düzenlemek.