EĞİTİMDE YENİ VİZYON KIRIKKALE ÇALIŞTAYINA KATILDIK

EĞİTİMDE YENİ VİZYON KIRIKKALE ÇALIŞTAYINA KATILDIK

Kırıkkale’nin gelecek yıllardaki eğitim vizyonunu belirlemek, eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla “Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale” Projesi kapsamında 10 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Çalıştaya katılım sağladık.

Kırıkkale Teknopark Genel Müdürü Nurettin Aktepe ile Kırıkkale Üniversitesi TTO Dr. Öğr. Gör. Yasin Can Gönültaş ile birlikte katılım sağlanan çalıştayda, Kırıkkale’de Ar-Ge ve inovasyon kültürünün güçlendirilmesi amacıyla Kırıkkale Teknopark olarak her türlü etkinliklere açık olunduğu belirtilerek, başlatılan bu projenin gelecek için çok yararlı sonuçlar doğuracağı ve Kırıkkale’nin eğitim ve öğretimde hak ettiği yeri mutlaka alacağı ifade edildi.

Çalıştay rapor ve sonuç bildirgelerinin sunumuyla sona erdi.