Yazar - admin

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile İş birliği Toplantısı

Ülkemiz yenilikçiliğe dayalı bir ekonomik kalkınma modeline geçiş sürecindedir. Yenilikçiliğin temelini ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri oluşturmaktadır. Teknoparkımız, bu faaliyetlere destek olmak, girişimcilerin doğacağı, gelişeceği bir iklim oluşturmak için kurulmuştur. Kurumumuzun öncelikli hedefi öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden girişimci çıkarmak ve yenilikçi alanlarda araştırmalara ev sahipliği yapmaktır. Ayrıca il bazında işini büyütmek isteyen KOBİ ve sanayicilerimize rehber olarak onların ar-ge ye dayalı iş geliştirmeleri ve katma değeri yüksek ürün üretmeleri için yardım etmektedir. Bu kapsamda üzerinde çalışıtığımız projeler ve iş birlikleri [...]

Daha fazla oku...

Teknopark Ankara yöneticilerinden Teknoparkımıza iadeyi ziyaret gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, teknoparklar arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve deneyimli teknoparkların bilgi ve tecrübelerini gelişmekte olan teknoparklara aktarması için Mentör-Menti programı gerçekleştirmektedir. 2022 yılında Teknopark Ankara ile kurumumuz eşleşmiştir. Bu program çerçevesinde ilk toplantı Ankara’da gerçekleştirilirken, ikinci toplantı Teknoparkımızda gerçekleştirilmiştir. İkili iş birliklerinin konuşulduğu toplantıda, iş birliği protokolünün yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Teknopark Ankara yöneticileri, teknoparkımıza yer alan ve alanlarında önemli başarılara imza atan firmalarımızı ziyaret etmiştir.  

Daha fazla oku...

Yönetim Kurulu Gerçekleştirildi

Yönetim Kurulu Başkanı ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet BAŞALAN başkanlığında Teknoparkımızda gerçekleşen toplantıda, kurumumuzun faaliyetleri, güncel verileri ve geleceğe yönelik projelere Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer Varışlı tarafından yönetim kurulu üyelerimize aktarıldı. Kurumumuz faaliyetleri hakkında yönetim kurulu önerileri alındı ve mevcut projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı. 27.07.2022

Daha fazla oku...

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkında gerçekleşen toplantıda, kurumumuzun faaliyetleri, güncel verileri ve geleceğe yönelik projelere Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer Varışlı tarafından dış paydaşlarımıza anlatılmıştır. Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı adına Koordinatör Barış Boğaç Gürsel, Uzman Bilal Özcan ve Cahit Erten katılmıştır. Verimli geçen toplantıda, planlanan projelerin gerçekleşmesi, yeni işbirliklerinin oluşturulması ve ortak çaba gösterilmesine karar verilmiştir.

Daha fazla oku...

Teknoparkımızda yer alan firma çalışanlarına yönelik tanışma etkinliği düzenledik

Kırıkkale Üniversitesi Teknopark bünyesinde yer alan firma ve çalışanları, çay partisinde bir araya geldi. Etkinlikte firmaların beklenti ve sorunları dinlendik ve işbirliklerinin geliştirilmesi için fikir alış-verişinde bulunuldu. Teknopark kafeteryasında düzenlenen etkinlik ile girişimcilerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Katılım sağlayabilen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Prof. Dr. Ömer VARIŞLI

Daha fazla oku...

Van Teknopark’ın Ev Sahipliğinde 10. TGB Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi (3-4 Temmuz 2022)

10. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı, Van Teknokent Ev sahipliğinde gerçekleştirildi.   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) arasında iş birliğinin geliştirilmesi, TGB’ lerin birbirleriyle olan iletişiminin, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi; TGB'ler arasında sinerji oluşturulması için 3-4 Temmuz 2022 tarihlerinde Van’da toplantı gerçekleştirilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri‘nin Genel Müdürlerinin katıldığı toplantıya kurumumuzu temsilen Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer Varışlı iştirak etmiştir. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TGB’lerin [...]

Daha fazla oku...

Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer VARIŞLI amaç ve planlarını anlattı

Ülkemiz yenilikçiliğe dayalı bir ekonomik kalkınma modeline geçiş sürecindedir. Yenilikçiliğin temelini ise araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri oluşturmaktadır. Teknoparkımız, bu faaliyetlere öncülük etmek, girişimcilerin doğacağı, gelişeceği bir iklim oluşturmak için kurulmuştur. Faaliyetlerine kısa süre önce başlasa da, %90’ın üzerinde doluluk oranı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Kurumuzun yeni hedefi öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden girişimci çıkarmak ve yenilikçi alanlarda araştırmalara ev sahipliği yapmaktır. Ayrıca il bazında işini büyütmek isteyen kobi ve sanayicilerimize rehber olarak onların ar-ge ye dayalı iş geliştirmeleri ve katmadeğeri [...]

Daha fazla oku...

Prof. Dr. Ömer VARIŞLI 15. AR-GE Proje Pazarı Etkinliğine Katıldı

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Polatlı Ticaret Odası iş birliğiyle 15. Ar-Ge Proje Pazarı düzenlendi. TÜBİTAK 1503 programı tarafından desteklenen etkinlikte 31 proje sergilendi. Gün boyu süren etkinlikte; Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer VARIŞLI tarafından proje pazarında sergilenen ürünleri inceleyerek, öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Daha fazla oku...

Prof. Dr. Ömer VARIŞLI Genel Müdürümüz olarak atanmıştır

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi A.Ş. yönetim kurulu tarafından 03.06.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Prof. Dr. Ömer VARIŞLI, Genel Müdür olarak atanmıştır. Prof. Dr. Ömer Varışlı kimdir Lisans eğitimini Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde gerçekleştirmiştir. 2015 yılında doçent, 2020 yılında profesör unvanı almıştır. Bugüne kadar toplam 37, SCI/SCI Exp. kapsamına giren dergilerde  24 makale üretmiştir. 13 uluslararası kongreye bilimsel çalışma ile katılmış, 17 araştırma projesinde yer almıştır. Eğitim sistemine önemli katkı sağlayacak [...]

Daha fazla oku...