Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile istişare toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkında gerçekleşen toplantıda, kurumumuzun faaliyetleri, güncel verileri ve geleceğe yönelik projelere Genel Müdürümüz Prof. Dr. Ömer Varışlı tarafından dış paydaşlarımıza anlatılmıştır. Toplantıya; Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin, Ahiler Kalkınma Ajansı adına Koordinatör Barış Boğaç Gürsel, Uzman Bilal Özcan ve Cahit Erten katılmıştır. Verimli geçen toplantıda, planlanan projelerin gerçekleşmesi, yeni işbirliklerinin oluşturulması ve ortak çaba gösterilmesine karar verilmiştir.