Misyon, Vizyon, Amaç

Vizyonumuz.

Kırıkkale’yi; Kırıkkale Üniversitesi öncülüğünde paydaşlarıyla birlikte teknoloji vadisi haline dönüştürerek, ulusal ve uluslararası ölçekte Ar-Ge ve İnovasyon üssü yapmak.

Misyonumuz.

Üniversite öğretim üyeleri ve özel sektör kuruluşlarının bilimsel araştırma, teknoloji, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.
Sanayi kuruluşlarının üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal-uluslararası işbirliği oluşturmalarına katkıda bulunmak.
Teknopark bünyesinde özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alt yapıyı sağlamak.
Kuluçka merkezinde yeni şirketlerin kuruluşunu ve büyümesini desteklemek. Özel sektör kuruluşlarına Teknoloji Transfer Ofisi olanakları ile risk paylaşımlı destek sağlayan köprü kuruluş olmak.

Amaçlarımız.


Girişimcileri cezbeden yüksek standartta Ar-Ge imkanları ve teknopark hizmetleri sunmak,
Evrensel bir Teknopark olmak,
KOBİ’lerin yeni ve yüksek teknolojilere yönlendirilmesini sağlamak,
Üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek,
İnovasyonu ve yüksek teknoloji alanlarında girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek,
Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda belirleyerek Türkiye’nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmak.
İnovasyon kümelenmelerinin oluşturulmasını desteklemek,
Teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda bulunmak,
Bölge, sektör ve teknoloji odaklı projeler geliştirmek,
0
m² Açık Alan
0
m² Kapalı Alan
0
AR-GE Ofisi
0
Aktif Firma