Hakkımızda

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.


Tarihçe

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşu amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon odaklı kamu kurum ve kuruluşlarından;
– Kırıkkale Üniversitesi
– Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
– Savunma Sanayi Müsteşarlığı
– Gazi Üniversitesi
– Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
– TÜBİTAK
Olmak üzere 6 kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yürütülen görüşmeler neticesinde Kırıkkale Üniversitesi Yahşihan Kampüsündeki arazi üzerinde Kırıkkale Teknopark’ın kurulması için Niyet Protokolü imzalanarak fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.

Bakanlığın uygun görüşle Bakanlar Kurulu’na sunduğu teklif, 2013/4920 sayılı “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 28/5/2013 tarihli ve 4339 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.” Şeklinde düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararının 26 Temmuz 2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete’de ilamı ile Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin koordinatlarının belirlendiği kuruluş ve ilanı gerçekleştirilmiştir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4. Maddesi uyarınca Bölgeyi yönetmek üzere Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetimi Anonim Şirketi 01.08.2014 tarihinde kurulmuştur. 1.000.000.- TL (Bir Milyon Türk Lirası) sermaye ile kurulan Yönetici Şirketin sermayenin her biri 1.000.- TL kıymetinde, 510 adet A grubu ve 490 adet B grubu payları olarak 1.000 adet paya bölünmüş olup, 05.08.2014 tarih ve 8624 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilanı yapılmıştır.

İli/İlçesi Kırıkkale/Yahşihan
Mahalle/köyü Yenişehir
Pafta No/Cilt No 34 Cilt
Ada No/Sayfa No 1945 Ada
Parsel No/Sıra No 2 Parsel
Yüzölçümü 35.180,44 m2
Hazine Payı 14.971,4m2
Cinsi Arsa
Niteliği Taşınmazın üzerinde Kırıkkale Teknopark A.Ş. hizmet binası ve müştemilatı bulunmaktadır.

AR-GE Binalarımız