TARİH        : 23 Mayıs 2018 – Çarşamba

SAAT         : 13:30-16:15

YER            : Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Şehit Aydın Çopur Konferans Salonu

 

PROGRAM

13:00-13:30Kayıt-Kabul
13:30-13:45Kırıkkale Teknopark ve TTO Tanıtım SunumuNurettin AKTEPE

Genel Müdür

 

 

 

 

 

13:45-14:45

–      Teknoloji Geliştirme Bölgesine Giriş

–      Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyete Başlama ve Yükümlülükler

–      Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Sağlanan Destekler

–      İstisna kazancın tespiti ve muhasebeleştirilmesi

–      Kurumlar vergisi istisnasının kapsamı ve şartları

–      Hibelerin muhasebesi, istisna kapsamına alınması ve vergilendirilmesi

–      Teknoparkta KDV istisnası

–      Teknoparklarda seri üretim faaliyetlerinin vergilendirilmesi

–      Teknoparkta çalışan personelin gelir vergisi istisnası

 

 

 

 

 

Mehmet ÇALTEKİN

Bağımsız Denetçi/ YMM

14:45-15:00Soru-Cevaplar
 

 

 

 

 

15:00-16:00

–       Kırıkkale Teknopark ArgePortal Uygulamalı Eğitimi

–       Ar-Ge, Yazılım, Tasarım projesi kapsamında Girişimci/Şirket Başvurusu usul ve esasları

–       Kuluçka Destek Programı uygulamaları

–       Akademisyenlere Sağlanan Avantajlar

–       Yazılımcı, Ar-Ge ve Tasarımcı Personel Tanımları

–       Bölge dışında geçirilen sürelerin yasa kapsamında değerlendirilmesi,

–       Temel bilimler mezunları ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sağlanan avantajlar

–       Proje Bitirme Belgesi düzenlenmesi ve kamu alımlarında sağlayacağı avantajlar

 

 

 

Ünal SAKAER

SektörSoft

16:00-16:15Soru-Cevaplar

 

Katılımcı kaydı için https://kirikkaleteknopark.com/online-kayit